Gửi trọn niềm tin trong từng lá phiếu, đến 10 giờ ngày 21/5, công tác bầu cử tại 207 khu vực bỏ phiếu ở 29 xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành./.

(Vnews/Vietnam+)