Khoảng 6.000 tỷ cây thuốc lá được sản xuất mỗi năm và 90% trong số chúng chứa đầu lọc nhựa, những đầu lọc này có tác dụng giữ chất độc lại.

Khoảng 2/3 trong số đó sau khi dùng được thải ra môi trường và trôi vào cống thoát nước, vào sông, suối, ra biển, có thể khiến cá chết.

Đầu lọc thuốc lá không phải là giấy, chúng là nhựa, được làm từ cellulose acetate, và hợp chất này sẽ tồn tại trong môi trường rất lâu, cần đến hàng thập kỷ để phân hủy./.

(Vnews)