Thông tin từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định cho hay đơn vị đã ban hành quyết định kỷ luật khiển trách, miễn nhiệm chức vụ công tác với ông Nguyễn Tài Tâm, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định vì đi lễ đền Trần trong giờ hành chính.

Đơn vị này cũng điều chuyển ông Nguyễn Tài Tâm giữ chức Phó chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định./.