Tín dụng chính thống và tín dụng đen đều sử dụng hình thức cho vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại (app) do ưu điểm nhanh chóng, tiện lợi. Làm thế nào để phân biệt được app vay vốn chính thống và tín dụng đen?/.

(Vnews/Vietnam+)