Các nhà khoa học xác nhận 2 loài lươn phóng điện tại rừng Amazon, trong đó 1 loài có khả năng phóng luồng điện lên tới 860 volt, mức mạnh nhất ghi nhận từ trước tới nay ở thế giới động vật./.

(Vnews)