Chỉ với một viên nang Oravax duy nhất, những con vật thử nghiệm đã có khả năng miễn dịch trước dịch bệnh COVID-19.

Đây là điểm khác biệt và được cho là ưu thế vượt trội so với một số loại vaccine ngừa COVID-19 hiện hành cần hai mũi tiêm./.

 
(Vnews/Vietnam+)