Một số quốc gia châu Âu đã chọn cách tiếp cận bằng "miễn dịch cộng đồng" (heard immunity) để chống đại dịch COVID-19.

Vậy thế nào là "miễn dịch cộng đồng," liệu Việt Nam có sử dụng phương cách này để ngăn ngừa dịch bệnh?./.

(Vietnam+)