Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Uber đã cam kết nộp 66,68 tỷ đồng tiền truy thu thuế sau một thời gian hoãn.

Trong khi đó, Grab cũng đã nộp đủ gần 3 tỷ đồng tiền thuế.

Thời gian qua Uber B.V liên tục trì hoãn đóng số tiền truy thu 66,68 tỷ đồng, vì lý do chờ cuộc làm việc với Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính.

Một lý do nữa mà Uber cho rằng họ không phải nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu, là dựa trên cơ sở của Hiệp định chống đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hà Lan.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính Uber B.V cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Ngoài Uber cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ thuế với số tiền 66,68 tỷ đồng​, Grab cũng đã thực hiện đủ nghĩa vụ thuế với số tiền gần 3 tỷ đồng, sau khi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thanh tra việc chấp hành thuế của Grab./.