VPBank phat hanh tren 926 trieu co phan de tra co tuc va tang von hinh anh 1Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, số lượng cổ phần dự kiến phát hành là gần 926 triệu cổ phần.

Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành 452 triệu cổ phần để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017; phát hành trên 15 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; phát hành gần 458 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

[VPBank: Lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý 1 đạt 2.619 tỷ đồng]

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là 9.256 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu phổ thông) là 61,817%. Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 30,217%, tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần là 31,6%.

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2017 và cổ phiếu thưởng từ việc tăng vốn điều lệ của VPBank là 19/6/2018.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng từ 15.706 tỷ đồng lên 24.963 tỷ đồng. Trước đó, ngày 28/5, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho ngân hàng này được tăng vốn điều lệ lên mức 25.299 tỷ đồng theo phương án đã được Địa hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Ngoài ra, VPBank đang có hơn 73 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức, ngân hàng đang làm hồ sơ báo cáo việc mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ, dự kiến thực hiện trong tháng 7/2018.

Tính đến 31/3, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 284.388 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý 1 tăng trưởng 35%, đạt hơn 2.619 tỷ đồng.

Ngoài ra, VPBank hiện đang làm hồ sơ báo cáo việc mua lại hơn 73 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức để làm cổ phiếu quỹ, dự kiến thực hiện trong tháng 7/2018./.
Thúy Hà (Vietnam+)