Triển khai THAAD tại Hàn Quốc. (Nguồn: The Japan Times)

Reuters đưa tin, một quan chức cho biết, Bộ Môi trường Hàn Quốc trong ngày 4/9 sẽ thông báo phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường của việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại quốc gia này.

Theo quan chức, bộ sẽ thông báo về quyết định trên lúc 15 giờ 30 phút (giờ Seoul - 6 giờ 30 GMT). 

Hồi tháng 6, Hàn Quốc thông báo sẽ trì hoãn quá trình lắp đặt các bộ phận còn lại của THAAD cho đến khi bản đánh giá tác động môi trường được hoàn tất./.