33 trieu can cuoc cong dan co tich hop co so du lieu ve bao hiem y te hinh anh 1Triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 1/3, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 533/BHXH-CSYT gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở khám chữa bệnh về việc triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thời gian vừa qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện chia sẻ khoảng 33 triệu lượt thông tin công dân có trong cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực.

[Thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip]

Hai đơn vị đã xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế qua thẻ căn cước công dân gắn chíp. Theo đó, thông tin thẻ bảo hiểm y tế của nhiều người dân đã được tích hợp trong dữ liệu về căn cước công dân.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngày 28/02/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 931/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

Để triển khai hiệu quả việc thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an) trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã nâng cấp hệ thống phần mềm Cổng tiếp nhận thuộc Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của ngành và sẵn sàng đáp ứng việc cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế để các cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin khi người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai thực hiện Công văn số 931/BYT-BH của Bộ Y tế và hướng dẫn việc triển khai thí điểm.

Các đơn vị y tế cần truyền thông rộng rãi đến người tham gia bảo hiểm y tế về việc thực hiện căn cước công dân gắn chíp khi đi khám chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo tại các địa điểm trong cơ sở khám chữa bệnh để người dân dễ tiếp cận nhất.

Do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang được hoàn thiện cần lưu ý người bệnh đi khám chữa bệnh lần đầu nên mang theo thẻ bảo hiểm y tế kèm giấy tờ tuỳ thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số.

Trường hợp người bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện được việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VNEID thì từ lần khám bệnh sau chỉ cần xuất trình căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VENID.

Trường hợp căn cước công dân chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế hoặc người tham gia bảo hiểm y tế chưa được cấp tài khoản VNEID, người bệnh có thẻ thực hiện việc khám chữa bệnh theo quy trình hiện hành.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng yêu cầu hỗ trợ kịp thời cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế trong quá trình sử dụng căn cước công dân gắn chíp khi đi khám. Các đơn vị đôn đốc, kiểm tra giám sát các cơ sở không xảy ra hiện tượng từ chối khám chữa bệnh khi người dân cung cấp căn cước công dân gắn chíp mà thông tin này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

T.G (Vietnam+)