Ông Mai Công Nguyên - Tổng giám đốc Khối ngành dịch vụ ERP (FPT IS) và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phó Tổng giám đốc ALS chính thức vận hành hệ thống ERP. (Nguồn: FPT)

Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) đã chính thức vận hành Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) do FPT IS xây dựng, giúp nâng cao năng lực quản trị trong xu thế chuyển đổi số.

Hệ thống này đi vào hoạt động sẽ giúp ALS thống nhất toàn bộ quy trình hoạt động, số liệu được chuẩn hóa giúp lãnh đạo có cái nhìn toàn diện để từ đó đưa ra các quyết định kịp thời và chính xác.

[FPT IS bắt tay xây dựng hệ thống quản trị nguồn lực cho ALS]

Triển khai trong vòng gần 9 tháng, hệ thống này sử dụng giải pháp công nghệ SAP ERP S/4HANA, giải pháp ERP hàng đầu thế giới được xây dựng theo các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến. Hệ thống ERP này được ứng dụng cho công ty mẹ, 4 công ty con (ALSC, ALSE, ALSW, ALSB) và 1 chi nhánh của ALS ở Bắc Ninh gồm 7 phân hệ, với những quy trình nghiệp vụ đặc thù ngành logistics.

Theo ông Vũ Hoàng Thao, Tổng Giám đốc ALS, từ năm 2016, ALS đã xác định triển khai hệ thống ERP là mục tiêu chiến lược của công ty. Hệ thống chính thức đi vào hoạt động sẽ nâng tầm quản trị của ALS lên theo đúng chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt khi ALS chuẩn bị có kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

“Sau giai đoạn đồng bộ, chuẩn hóa dữ liệu, ALS sẽ tiếp tục triển khai thêm các module và tận dụng chức năng của giải pháp công nghệ SAP ERP S/4HANA cho hoạt động quản trị nguồn lực doanh nghiệp như là báo cáo thông minh, quản trị nhân tài, kết hợp dữ liệu hoạt động kinh doanh với hoạt động quản trị,” ông Thao nói.

Trước khi quyết định ứng dụng ERP, ALS và các công ty con sử dụng các phần mềm đơn lẻ của nhiều nhà cung cấp khác nhau để quản lý như: phần mềm quản trị nhân sự, phần mềm quản lý kho hàng, phần mềm kế toán. Việc sử dụng các phần mềm đơn lẻ, rời rạc này gây khó khăn trong quản lý, chưa hỗ trợ tối ưu cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo công ty và làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp…/.