Anh huong dich COVID-19, Da Nang ho tro hoc phi 4 thang cho hoc sinh hinh anh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến người dân nên Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 309/NQ-HĐND, thống nhất theo đề xuất của Uỷ ban Nhân dân thành phố về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trong 4 tháng học kỳ một của năm học 2020-2021.

Mức hỗ trợ là 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021. Đối tượng thụ hưởng là trẻ mầm non, học sinh các trường trung học cơ sở , trung học phổ thông công lập và ngoài công lập.

[Dịch COVID-19: Tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng ủng hộ Đà Nẵng và Quảng Nam]

Quy định này không áp dụng đối với trẻ mầm non thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông của các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài và các đối tượng được miễn học phí theo chính sách của trung ương và thành phố.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc: hỗ trợ trong 4 tháng học kỳ 1 (tháng 9, 10, 11, 12 năm 2020) của năm học 2020-2021; các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2020-2021.  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học không thu học phí công lập 4 tháng học kỳ I năm học 2020-2021. Đơn vị, trường học đã thu học phí công lập 4 tháng học kỳ I năm học 2020-2021 thì phải hoàn trả lại ngay cho phụ huynh học sinh./.

Hà An (Vietnam+)