Be giang Lop boi duong cho cac Uy vien BCH Trung uong Khoa XII hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ bế giảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sau năm ngày làm việc, học tập nghiêm túc, tích cực, hiệu quả, ngày 18/8, tại Hà Nội, Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ Nhất, năm 2018) đã bế giảng, hoàn thành toàn bộ Chương trình đã đề ra.

Tới dự lễ bế giảng có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng cùng 94 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII.

Tổng kết lớp bồi dưỡng, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Tổ chức lớp bồi dưỡng đánh giá nhìn chung Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ Nhất) đã đạt được mục tiêu theo Kế hoạch đề ra và có hiệu quả.

Trong thời gian năm ngày lên lớp (14-18/8), học viên đã nghiên cứu, trao đổi và thảo luận chín chuyên đề có tính chất trọng tâm, cốt lõi, có tính thời sự cao, bám sát ba đột phá chiến lược và sáu nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương từ đầu khóa đến nay, bao quát trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế-xã hội...

[Tổng Bí thư: Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thân]

Hầu hết các bài thu hoạch của học viên đều chung nhận xét nội dung các chuyên đề bổ ích, thiết thực; giúp học viên nhận thức rõ ràng, đầy đủ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đang đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời gợi mở những phương pháp tiếp cận có tính khoa học đối với nhiều vấn đề mới nảy sinh.

Giảng viên là các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị đều đã kinh qua nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau; đang phụ trách những lĩnh vực trực tiếp liên quan đến chuyên đề giảng; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn sinh động và phong phú, rút ra được nhiều quan điểm khoa học sâu sắc, có tính lý luận.

Tuy thời gian học ngắn, các chuyên đề đặt ra nhiều vấn đề lớn, nhưng các giảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, trình bày sinh động, truyền cảm hứng mãnh mẽ cho học viên kết hợp phương pháp thuyết trình hiện đại và tổ chức trao đổi, thảo luận ngay trong giờ học và phát huy tính tự chủ trong học tập của học viên. Đây là yếu tố quan trọng đã góp phần nâng cao chất lượng các giờ học trên lớp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Be giang Lop boi duong cho cac Uy vien BCH Trung uong Khoa XII hinh anh 2Các Ủy viên Trung ương Đảng tham dự lớp học. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ bế giảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng thành tích học tập của 94 học viên tại lớp học quan trọng này. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc cập nhật, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương - cán bộ chủ chốt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các ngành, đơn vị, địa phương.

Từ mô hình, cách thức tổ chức lớp học này là kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ ở các địa phương, đơn vị. Kết quả của Lớp bồi dưỡng đã khẳng định đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện cán bộ là một nhiệm vụ rất quan trọng, phải được tiến hành thường xuyên, nền nếp, có hệ thống.

Nêu rõ chương trình Lớp bồi dưỡng đã bao quát những nội dung rất quan trọng, vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang tầm chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá nội dung học tập đã giúp các học viên có thêm cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn phong phú để triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng. Thời gian học tập không nhiều nhưng là dịp để các học viên nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn một số vấn đề quan trọng, căn cốt, những vấn đề lý luận và thực tiễn mới nảy sinh cần được nhận thức kịp thời, sáng tỏ, thống nhất.

Từ thực tế triển khai thực hiện nghị quyết ở các ban, bộ, ngành, địa phương, các học viên đã tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, những cách làm tốt, sáng tạo cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng đây là một trong những thành công đáng ghi nhận của Lớp bồi dưỡng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin rằng kết quả năm ngày học tập, các học viên đã thu hoạch được nhiều thông tin, kiến thức hữu ích; mong các học viên thể hiện kết quả học tập thành hành động cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị mình.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng, bởi đây là nhiệm vụ then chốt, sống còn của Đảng, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, kịp thời xử lý các vấn đề diễn ra trong thực tiễn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đất nước phát triển bền vững.

Nhân dịp này, ông Trần Quốc Vượng hoan nghênh Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan Trung ương, các cán bộ trong Ban Chỉ đạo và bộ phận phục vụ đã có nhiều cố gắng để Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong điều kiện tốt nhất./.

Be giang Lop boi duong cho cac Uy vien BCH Trung uong Khoa XII hinh anh 3Quang cảnh Lễ bế giảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)