Chú linh dương con đáng thương bị đàn voi giẫm đạp đến chết

Khi đang đi thăm công viên Tembe Elephant ở Mozambique, anh Chris Vaughan-Jones đã chứng kiến cảnh tượng đàn voi giẫm chết chú linh dương con trong lúc hoảng loạn.
Huy Đồng (Vietnam+)