Thứ Năm, Tháng Giêng 17/01/2019

Chủ đề

Cách mạng tháng Tám

Vang vọng lòng người

Âm nhạc

Vang vọng lòng người

Dịp trời thu tháng Tám này là năm đầu Nhạc sĩ Xuân Oanh đi xa, song âm hưởng ca khúc "Mười chín tháng Tám" vẫn vang vọng lòng người.