Chủ đề: Triều Tiên - Hạt nhân

Thúc đẩy đối thoại Châu Á-TBD

Thúc đẩy đối thoại

Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc khẳng định sẽ tạo dựng bầu không khí đối thoại, tháo gỡ các nút thắt trong quan hệ liên Triều.
Hàn Quốc "báo động đỏ" Châu Á-TBD

Hàn Quốc "báo động đỏ"

Quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ sau khi Triều Tiều thông báo các khu vực cấm tàu thuyền qua lại.