Kết thúc phiên điều trần ASEAN

Kết thúc phiên điều trần

Cuộc điều trần đã thành công, mọi việc đã diễn ra suôn sẽ, các thẩm phán, luật sư của các bị cáo đã tranh cãi một cách thẳng thắn.
Cần thực thi công lý ASEAN

Cần thực thi công lý

Sau bao nỗ lực của Campuchia và cộng đồng quốc tế, phiên tòa đã được mở, những kẻ gây tội ác sẽ phải chịu tội, công lý được thực thi.