Chuong trinh giao duc pho thong moi se co 3 nam dinh huong nghe nghiep hinh anh 1Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm học 2019-2002. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến bắt đầu triển khai từ năm học 2019-2020 sẽ được chia làm hai giai đoạn: giáo dục cơ bản (9 năm, gồm bậc tiểu học và trung học cơ sở) và giáo dục định hướng nghề nghiệp (ba năm trung học phổ thông).

Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, học sinh sẽ phải học bắt buộc 11 nội dung giáo dục, gồm 10 môn học và hoạt động trải nghiệm, và hai môn tự chọn là Ngoại ngữ và Tiếng dân tộc thiểu số.

[Giải bài toán cơ sở vật chất đáp ứng giáo dục phổ thông mới]

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp chỉ còn 5 môn học bắt buộc nhưng học sinh sẽ phải chọn 5 môn trong số các môn tự chọn.

Ngoài ra, bậc học này còn một số nội dung bắt buộc khác như hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, chuyên đề học tập bắt buộc (ba chuyên đề), chương trình giáo dục địa phương.

Chuong trinh giao duc pho thong moi se co 3 nam dinh huong nghe nghiep hinh anh 2Cơ cấu các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. (Đồ họa: Thanh Trà)

Hà An (Vietnam+)