Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo số liệu mới công bố của Viện Thống kê quốc gia Cuba, mức đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển khoa học của đảo quốc này đã giảm từ mức 651,5 triệu peso (gần 24,6 triệu USD) năm 2010 xuống 380,5 triệu peso (gần 14,4 triệu USD) năm 2014.

Cùng với giảm đầu tư cho nghiên cứu, số lượng cán bộ có trình độ đại học làm việc trong các lĩnh vực này cũng giảm mạnh từ 81.000 người của năm 2011 xuống mức 55.000 người năm 2014.

Số lượng bằng sáng chế của Cuba cũng giảm từ 266 năm 2010 xuống 150 năm 2014.

Một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là việc cắt giảm ngân sách nhà nước nói chung kể từ khi Chủ tịch Raul Castro lên cầm quyền năm 2008, nhằm thực hiện các nghĩa vụ tài chính quốc tế và giảm thiểu thâm hụt ngân sách.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhận định hiện tượng này bộc lộ xu hướng chảy máu chất xám của Cuba sang các lĩnh vực khác nhiều lợi nhuận hơn nhưng đòi hỏi ít trình độ hơn, chủ yếu là ngành dịch vụ, và ra nước ngoài./.