Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Bộ Xây dựng vừa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 4 Tổng Công ty (gồm Sông Đà, Vật liệu xây dựng số 1, Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam, Tư vấn Xây dựng Việt Nam) sang Tổng Công Ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định số 908 về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tuân thủ pháp luật, công khai, minh mạch trong quá trình thoái vốn, đảm bảo hoàn thành thoái vốn theo lộ trình và tỷ lệ vốn nhà nước cần thoái vốn tại các doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Xây dựng có 1 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 là Tổng công ty lắp máy Việt Nam-Công ty cổ phần. Tỷ lệ vốn nhà nước còn lại sau khi thoái vốn (% vốn điều lệ) là 51%.

[Bộ Xây dựng: Các doanh nghiệp 'con cưng' lỗ nặng sau cổ phần hóa]

Đối với doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30/11/2020; không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển gia về SCIC trước 31/12/2020, Bộ Xây dựng có 4 doanh nghiệp, gồm: Tổng công ty cổ phần Sông Hồng; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Tổng công ty xây dựng số 1-Công ty cổ phần; Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng có 5 doanh nghiệp chuyển giao về SCIC để thực hiện thoái vốn, hoàn thành chuyển giao trước 31/8/2020, gồm: Tổng công ty Cơ khí xây dựng; Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1; Tổng công ty Sông Đà; Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, hiện các công việc liên quan giữa Bộ Xây dựng và SCIC đã được làm rõ trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành.

Khẳng định các Tổng Công ty chuyển giao nêu trên đều là các Tổng Công ty có lịch sử và bề dày gắn bó với Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ mong muốn dưới sự quản lý phần vốn nhà nước của SCIC, các Tổng Công ty sẽ hoạt động tốt hơn, đáp ứng được định hướng của Nhà nước và doanh nghiệp./.

Hùng Võ (Vietnam+)