Đồng Nai đã bắt đầu triển khai 8 dự án bảo vệ môi trường với kinh phí đầu tư khoảng trên 161 tỷ đồng nhằm từng bước ngăn ngừa, hạn chế gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường tại các khu công nghiệp, khu đô thị.

Lớn nhất trong số này là dự án thoát nước mưa và thu gom xử lý nước thải đô thị, với tổng kinh phí khoảng 114 tỷ đồng.

Ngoài ra, các dự án khác có nguồn kinh phí đầu tư mỗi dự án lên đến hàng chục tỷ đồng như dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh, kinh phí 42 tỷ đồng; dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai trên 30 tỷ đồng; dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 18 tỷ đồng.

Kinh phí cho việc thực hiện các dự án trên, ngoài nguồn ngân sách của địa phương, thì tỉnh Đồng Nai cũng chủ trương huy động các nguồn lực kết hợp giữa nhà nước, nhân dân và các thành phần kinh tế cùng chung tay thực hiện.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2010, 100% khu công nghiệp đóng trên địa bàn sẽ có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; trên 80% cơ sở sản xuất xây dựng mới phải đầu tư công nghệ tiên tiến xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường; 30-40% các khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu phải áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001./.

(TTXVN/Vietnam+)