Năm 2019 là lần đầu tiên môn Lịch sử xuất hiện trong Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Đây cũng là môn cuối cùng của Kỳ thi.

Theo các thí sinh, đề thi Lịch sử không khó và nằm trong chương trình, bám sát sách giáo khoa.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Lịch sử, mã đề 002, do các giáo viên Hệ thống Giáo dục Hocmai thực hiện.

Gợi ý đáp án như sau:

Goi y dap an mon Lich su, ky thi Tuyen sinh vao lop 10 tai Ha Noi hinh anh 1

Mã đề 002 môn Lịch sử:

Goi y dap an mon Lich su, ky thi Tuyen sinh vao lop 10 tai Ha Noi hinh anh 2

Goi y dap an mon Lich su, ky thi Tuyen sinh vao lop 10 tai Ha Noi hinh anh 3

Goi y dap an mon Lich su, ky thi Tuyen sinh vao lop 10 tai Ha Noi hinh anh 4

Goi y dap an mon Lich su, ky thi Tuyen sinh vao lop 10 tai Ha Noi hinh anh 5

Nhóm PV (Vietnam+)