Sáng nay, thí sinh trên cả nước đã hoàn tất bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học).

Đề thi được đánh giá là khá dễ nhưng vẫn có những câu hỏi khó để phân loại thí sinh.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Sinh học, mã đề 216, do các giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAi thực hiện:

Goi y dap an mon Sinh hoc ky thi Tot nghiep Trung hoc pho thong 2020 hinh anh 1

Đề thi môn Sinh học mã đề 216 như sau:

Goi y dap an mon Sinh hoc ky thi Tot nghiep Trung hoc pho thong 2020 hinh anh 2
Goi y dap an mon Sinh hoc ky thi Tot nghiep Trung hoc pho thong 2020 hinh anh 3
Goi y dap an mon Sinh hoc ky thi Tot nghiep Trung hoc pho thong 2020 hinh anh 4
Goi y dap an mon Sinh hoc ky thi Tot nghiep Trung hoc pho thong 2020 hinh anh 5
Phạm Mai (Vietnam+)