Ha Noi: Cac truong to chuc kiem tra hoc ky 1 linh hoat, nghiem tuc hinh anh 1Học sinh thi trực tuyến với hai thiết bị máy tính. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Chuẩn bị cho công tác kiểm tra đánh giá và sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản số 4251/SGDĐT-GDPT gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường trung học trên địa bàn, hướng dẫn cụ thể cách ôn tập, hình thức kiểm tra của từng khối lớp thuộc bậc trung học, trong đó nhấn mạnh hình thức kiểm tra trực tiếp với khối 9, 12 và cách thức kiểm tra các môn tích hợp khối 6.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến phù hợp với kế hoạch dạy học thực tiễn của đơn vị.

Việc kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến phải đảm bảo đúng các quy định về kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình; không kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; bài thực hành, thí nghiệm.

Các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tiếp với học sinh lớp 9, lớp 12 phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế về kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

[Bộ GD-ĐT hướng dẫn kiểm tra học kỳ I với học sinh tiểu học]

Đối với học sinh lớp 6, năm học 2021-2022 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó có các môn tích hợp nên công tác kiểm tra, đánh giá có những điểm khác biệt so với mọi năm.

Cụ thể, với môn khoa học tự nhiên (tích hợp các chủ đề Vật lý, Hóa học và Sinh học), bài kiểm tra, đánh giá định kỳ sẽ gồm nội dung của các chủ đề đã thực hiện, bảo đảm tỷ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Môn Lịch sử và Địa lý (bao gồm 2 phân môn Lịch sử và Địa lý), mỗi phân môn chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kỳ.

Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ sẽ gồm nội dung của 2 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 2 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Môn Nghệ thuật (gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mỹ thuật), mỗi nội dung chọn một kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kỳ, khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập.

Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ sẽ bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét. Kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được đánh giá mức Đạt.

Với hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục địa phương, giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó; khuyến khích việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập.

Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung gồm các hoạt động đã thực hiện đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích các trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục trong bối cảnh học trực tuyến.

Với các môn khoa học xã hội và nhân văn, các nhà trường nên ra đề mở để học sinh có cơ hội được bộc lộ chính kiến. Căn cứ điều kiện thực tiễn, phòng giáo dục và đào tạo, trường trung học phổ thông ra đề kiểm tra học kỳ, tổ chức kiểm tra học kỳ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, bảo đảm đúng quy định./.

Nguyễn Cúc (TTXVN/Vietnam+)