Ha Noi: Cay to bat goc de sap tuong, chan ngang pho Hoa Lo hinh anh 1Cây to có đường kính khoảng 70cm bật gốc đè sập tường, chắn ngang phố Hỏa Lò. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Ha Noi: Cay to bat goc de sap tuong, chan ngang pho Hoa Lo hinh anh 2Cây to có đường kính khoảng 70cm bật gốc đè sập tường, chắn ngang phố Hỏa Lò. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Ha Noi: Cay to bat goc de sap tuong, chan ngang pho Hoa Lo hinh anh 3Cây to có đường kính khoảng 70cm bật gốc đè sập tường, chắn ngang phố Hỏa Lò. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Ha Noi: Cay to bat goc de sap tuong, chan ngang pho Hoa Lo hinh anh 4Cây to có đường kính khoảng 70cm bật gốc đè sập tường, chắn ngang phố Hỏa Lò. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Ha Noi: Cay to bat goc de sap tuong, chan ngang pho Hoa Lo hinh anh 5Cây to có đường kính khoảng 70cm bật gốc đè sập tường, chắn ngang phố Hỏa Lò. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Ha Noi: Cay to bat goc de sap tuong, chan ngang pho Hoa Lo hinh anh 6Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị khắc phục sự cố cây đổ. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
Ha Noi: Cay to bat goc de sap tuong, chan ngang pho Hoa Lo hinh anh 7Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị khắc phục sự cố cây đổ. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)