Ủy ban nhân dân quận Đống Đa (thành phố Hà Nội) vừa ra thông báo dừng tổ chức lễ hội kỷ niệm 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, còn gọi là Lễ hội Gò Đống Đa.

Ủy ban nhân dân quận Đống Đa nhận định tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường nên việc dừng tổ chức lễ hội phù hợp với các chỉ đạo của Thủ tướng và Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường phòng chống COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)