Ha Noi ha diem chuan lop 10 cac truong Trung hoc Pho thong Chuyen hinh anh 1Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1083/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2022 phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 Trung học Phổ thông Chuyên và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2022-2023.

Cụ thể, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam hạ điểm chuẩn các lớp chuyên Tiếng Trung (giảm 0,2 điểm, còn 43,20 điểm), Toán (giảm 0,5 điểm, còn 41 điểm), Sinh học (giảm 0,5 điểm, còn 39,25 điểm). Điểm chuẩn bổ sung lớp song bằng tú tài là 37,86, giảm 0,73 điểm.

Trường Trung học Phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ hạ điểm chuẩn các lớp chuyên Tiếng Anh (giảm 0,3 điểm, còn 39,20 điểm), Tiếng Pháp (giảm 0,65 điểm, còn 37,90 điểm), Toán (giảm 1,25 điểm, còn 35,50 điểm), Tin học (giảm 0,25 điểm, còn 35 điểm), Vật lý (giảm 0,5 điểm, còn 37 điểm), Hóa học (giảm 0,25 điểm, còn 36 điểm).

[Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các lớp THPT chuyên]

Trường Trung học Phổ thông Chuyên Chu Văn An hạ điểm các lớp chuyên Toán (giảm 0,5 điểm, còn 37 điểm), Tin học (giảm 0,25 điểm, còn 34,75 điểm), Hóa học (giảm 0,25 điểm, còn 37,75 điểm).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, đối với các lớp chuyên, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2 đủ điều kiện trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1 điểm.

Đối với lớp song bằng tú tài, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 chương trình thí điểm song bằng tú tài bằng điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu việc tiếp nhận đối với các học sinh trúng tuyển bổ sung thực hiện theo hình thức trực tiếp tại các trường Trung học Phổ thông (trong giờ hành chính) từ 8 giờ ngày 16/7 đến 17 giờ ngày 22/7.

Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông chuyên và trường Trung học Phổ thông có lớp chuyên căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung, tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội./.

Nguyễn Cúc (TTXVN/Vietnam+)