Het quy 1, co bo, nganh dia phuong gan nhu chua giai ngan von hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 3 tháng năm 2019.

Theo báo cáo, ước thanh toán 3 tháng là 46.721 tỷ đồng, đạt 11,21% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 12,97% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số liệu giải ngân trên của các bộ, ngành, địa phương theo Bộ Tài chính cao hơn so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 đạt 8,83% kế hoạch Quốc hội giao và 9,19% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Tuy vậy, tỷ lệ giải ngân của các bộ, ngành địa phương không đồng đều.

"Có bộ ngành và địa phương giải ngân đạt trên 21%, song vẫn còn có bộ, ngành và địa phương gần như chưa giải ngân kế hoạch vốn (tỷ lệ giải ngân đạt dưới 1%)," báo cáo nêu lên.

[Tập trung nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công năm 2019]

Tiến độ thấp trên theo Bộ Tài chính một phần do kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách mới được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Bởi vậy, hiện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án. Các chủ đầu tư vẫn đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư hoặc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục đấu thầu.

Qua đó, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ để hoàn thành việc giao kế hoạch vốn trong tháng 3/2019 đối với số vốn còn lại là hơn 52.000 tỷ đồng. Đối với số vốn còn lại, đề nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2019 đã được giao.

Đối với các dự án chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2018, có nhu cầu kéo dài sang năm 2019 để tiếp tục thanh toán, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành chỉ đạo các chủ đầu tư ra làm việc với Kho bạc nhà nước làm thủ tục kéo dài./.

Xuân Dũng (Vietnam+)