Hình ảnh độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng

Trong tiếng Dao, “sai” là thầy, “tẩu” nghĩa là cấp bậc. Tẩu sai là sắc phong cấp bậc thầy, chứng minh cho sự trưởng thành đã đạt đến cấp cao.
(TTXVN/Vietnam+)