Ho tro giam gia nuoc cho mot so doi tuong bi anh huong boi dich hinh anh 1(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Trên cơ sở đề xuất của 11 công ty cấp nước (chiếm 95% sản lượng nước sạch cung ứng cho thành phố) và Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 4305/UBND-KT gửi các đơn vị cấp nước trên địa bàn, chỉ đạo triển khai thực hiện việc hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, thành phố hỗ trợ giảm 100% giá nước cho các đối tượng: các cơ sở cách ly, khám chữa bệnh tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố; các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định của thành phố Hà Nội) ở mức sinh hoạt 1 (tối đa 10 m3/hộ gia đình).

Thời gian thực hiện trong 3 tháng (tháng Tư đến tháng Sáu vừa qua) và được hỗ trợ để giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiếp theo.

Nguồn kinh phí hỗ trợ do các doanh nghiệp cấp nước tự đảm bảo, ngân sách không cấp bù. Phương thức hỗ trợ là các đơn vị cấp nước hỗ trợ để giảm giá trực tiếp cho đối tượng được hỗ trợ thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị.

[Đã cấp nước trở lại sau sự cố rò rỉ đường ống nước sông Đà]

Đối với các đơn vị lưu thông mua nước từ đơn vị cấp nguồn (Công ty cổ phần nước mặt Sông Đà, Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống,...), chi phí sản xuất, lưu thông nước sạch cho sản lượng nước hỗ trợ được phân bổ cho cả đơn vị sản xuất và lưu thông theo nguyên tắc mỗi đơn vị tự cân đối phần chi phí thuộc đơn vị mình.

Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị cấp nước tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ để giảm giá 100% cho các đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã cung cấp danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các đơn vị cấp nước; tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị cấp nước trên địa bàn triển khai thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, thành phố về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội.

Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, thống nhất với Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế khám chữa bệnh tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố cho các đơn vị cấp nước.

Mười một đơn vị cấp nước thống nhất hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một hành viên nước sạch Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một hành viên nước sạch Hà Đông, Công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây, Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội, Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội, Công ty cổ phần Viwaco, Công ty cổ phần nước mặt Sông Đà, Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống, Công ty cổ phần Đồng Tiến Thành Hà Nam, Công ty cổ phần cấp nước Tây Hà Nội, Công ty cổ phần Ngọc Hải./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)