Ho tro kinh phi an trua cho tre mau giao vung kho khan hinh anh 1Trẻ mầm non khu vực đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa từ tháng 2/2018 (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, trong đó quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo thuộc khu vực khó khăn.

Mức hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng, tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng cho mỗi năm học.

Những trẻ được hỗ trợ thuộc một trong ba trường hợp sau: Thứ nhất là trẻ đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non thuộc một trong các trường hợp sau: có cha mẹ (hoặc có cha, hoặc mẹ, hoặc người chăm sóc trẻ em) hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, trẻ không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Thứ ba, trẻ là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

[Microsoft Việt Nam hỗ trợ đào tạo công nghệ cho học sinh vùng khó]

Cách chi trả kinh phí được thực hiện theo một trong hai phương thức: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ, hoặc cơ sở giáo dục mầm non giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ.

Việc lựa chọn theo chi trả theo phương thức nào do nhà trường và ban đại diện cha mẹ trẻ thống nhất căn cứ vào thực tế quản lý và cách tổ chức ăn trưa của nhà trường.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập, trường chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc chi trả. 

Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và tổ chức phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để thực hiện việc chi trả.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2018./.
Phạm Mai (Vietnam+)