Hoi nghi lien tich giua Thuong vu Quoc hoi va Doan Chu tich MTTQ hinh anh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 14/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhiều thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung phát biểu đánh giá từng nội dung đã phối hợp công tác trong năm 2018, cũng như thảo luận về nhiệm vụ năm 2019, tập trung vào các nội dung, gồm: phối hợp tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật và phản biện xã hội; công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và trong hoạt động giám sát.

Sau khi lắng nghe các đề xuất, góp ý, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến để công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, sâu sắc và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua; đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội có những đổi mới quyết liệt, sâu sắc.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong năm 2019 hai bên tăng cường phối hợp về công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát; đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri và nhân dân; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác thi đua… Đặc biệt, trong năm 2019 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, vì vậy ông Trần Thanh Mẫn mong Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ, tạo điều kiện để đại hội được tổ chức thành công.

Hoi nghi lien tich giua Thuong vu Quoc hoi va Doan Chu tich MTTQ hinh anh 2Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Đánh giá kết quả năm công tác 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong năm qua tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

Việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được hai cơ quan chú trọng đẩy mạnh, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện. Các hoạt động này giúp cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội ngày càng gần dân hơn, thu thập được nhiều thông tin thiết thực, nghe được nhiều ý kiến của nhân dân, góp phần nâng cao hoạt động của mình.

Để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, Mặt trận luôn gần gũi, sâu sát với các tầng lớp nhân dân, nên các ý kiến đóng góp, tham gia của Mặt trận luôn kịp thời phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, bảo đảm các luật được thông qua phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Về phối hợp trong hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong năm qua, với việc tăng cường sự phối hợp trong hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, việc đôn đốc, giải quyết các kết luận sau giám sát đã giúp hai cơ quan hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phân công các cơ quan hữu quan tập hợp, nghiên cứu thấu đáo các ý kiến phát biểu tại hội nghị liên tịch lần này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân ngày càng được coi trọng và có nhiều đổi mới. Với vai trò là cơ quan chủ trì, phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri, Mặt trận Tổ quốc thường xuyên có điều kiện lắng nghe, ghi nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh tới Quốc hội và kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan xem xét, giải quyết.

“Trong những năm qua, nhất là năm 2018, hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, kế thừa, để lại dấu ấn quan trọng, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao… Đạt được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội và của mỗi đại biểu Quốc hội, còn có sự đóng góp quan trọng của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng như Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc các cấp,” Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành kế hoạch cả nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), đòi hỏi hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Từ đó, hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo…

Bên cạnh đó, cũng cần đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp tốt thực hiện tốt các chương trình, các hoạt động, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc để hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong hoạt động lập pháp, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, như: Luật Giáo dục (sửa đổi), Bộ Luật lao động (sửa đổi), Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)…

Nhấn mạnh rằng các cơ quan của Quốc hội sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu thỏa đáng các ý kiến đóng góp của các thành viên tại hội nghị lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch cũng quan tâm đến việc tổng kết năm năm việc thi hành Hiến pháp năm 2013, nhất là những quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm 2019 Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Nhấn mạnh đây là những vấn đề nóng, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, được cử tri rất quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tham các hoạt động giám sát; đề nghị các Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì các giám sát chuyên đề chủ động mời các thành viên Mặt trận Tổ quốc cùng tham gia từ khâu lập kế hoạch, đi thực tế cũng như trong quá trình lắng nghe ý kiến, hoàn thiện, tiếp thu để chuẩn bị báo cáo ra Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát; tăng cường giám sát về những vấn đề nhân dân quan tâm; có những ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả về các hoạt động giám sát này.

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Mặt trận cũng cần quan tâm chú trọng đến hoạt động phối hợp trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm chỉ đạo việc tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Mặt trận quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai bên tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, đối tượng tiếp xúc cử tri để thu hút được nhiều cử tri tham gia và thể hiện đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những ý kiến xác đáng, có chất lượng của cử tri; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với cơ quan hữu quan nghiên cứu, tổng kết đánh giá và đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 525 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và nội dung về tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Nghị quyết số 753 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nếu thấy cần thiết.

Hai cơ quan sẽ tăng cường trao đổi thông tin về chương trình và kết quả công tác (cụ thể là hằng tháng), đồng thời, đại diện của hai bên cần tích cực tham dự và đóng góp ý kiến tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kỳ họp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi bàn về các vấn đề liên quan đến quyền và trách nhiệm của mỗi bên.

Với kết quả đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng trong năm 2019 sự phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục có những đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan cũng như nhiệm vụ chung./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)