Trong ngày 17/8/2022 có 670.809 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 252.768.208 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.015.165 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.757.698 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.995.345 liều./.
(TTXVN/Vietnam+)