Sáng nay, ngày 18/11/2011, đại diện Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã ký kết cùng Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) và Nhóm các tổ chức phi chính phủ làm việc về biến đổi khí hậu (CCWG).

Theo ký kết này, các bên sẽ cùng phối hợp để tổ chức các diễn đàn, hội thảo đối thoại biến đổi khí hậu quốc gia.

Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu sẽ chịu trách nhiệm điều phối để các bộ ngành, các cơ quan tham gia các hoạt động được tổ chức theo bản ghi nhớ. Cả ba bên sẽ cùng đóp góp kinh phí cần thiết cho các hoạt động thường xuyên như các cuộc họp định kỳ và các hội thảo.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch CCWG cho biết, CCWG sẽ xây dựng dự án hợp tác tại một số địa phương được chọn (ban đầu thí điểm ở Bến Tre và Quảng Nam) với trọng tâm về thích ứng dựa vào cộng đồng, tăng cường năng lực, nhận thức và thích ứng dựa trên hệ sinh thái.

Theo Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hâu, các tổ chức phi chính phủ có những kinh nghiệm và năng lực trong triển khai các hoạt động ở cấp cộng đồng, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. Do đó, họ có thể có những đóng góp nhất định trong việc thực hiện hiệu quả các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu của các tổ chức phi chính phủ (CCWG) được thành lập vào tháng 2/2008 với mục tiêu góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của người dân nghèo Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động tự nguyện, với sự tham gia của trên 500 tổ chức, cá nhân.

Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu ra đời muộn hơn, vào tháng 9/2008, nhằm phối hợp và bổ sung cho những nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện tổ chức này có trên 300 thành viên, gồm cả các tổ chức và cá nhân./.

Phạm Mai (Vietnam+)