Ket luan nhung sai pham ve moi truong cua Cong ty AB Mauri Viet Nam hinh anh 1Bể yếm khí của Công ty AB Mauri Việt Nam. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngày 30/8/2019, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có Kết luận số 220:/KL-TCMT kiểm tra những sai phạm về môi trường của Công ty Trách nhiệm hữu hạn AB Mauri Việt Nam (Công ty) đóng tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn AB Mauri Việt Nam hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 471023000130 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 1/3/1995, thay đổi lần thứ 13 ngày 12/5/2014 với ngành nghề sản xuất các loại men thực phẩm và chất phụ gia làm bánh mỳ và các loại bánh khác, có 2 nhà máy nằm ở 2 khu đất riêng biệt với diện tích 49.000m2.

Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Sản xuất men các loại công suất 6.000 tấn/năm” tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 14/1/2019 và cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3532/GP-UBND ngày 9/10/2017.

Hiện tại, Công ty đang trong quá trình vận hành thử nghiệm việc mở rộng nâng công suất sản xuất lên 6.000 tấn men/năm, các công trình bảo vệ môi trường đang trong quá trình vận hành thử nghiệm và chưa được xác nhận hoàn thành.

Theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh, từ ngày 4-7/6/2019, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra các công trình thu gom, xử lý nước thải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn AB Mauri Việt Nam.

Sau khi xem xét, rà soát các hồ sơ, tài liệu có liên quan, ngày 26/6, Đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra thực tế hiện trường một số công trình thu gom, xử lý, thoát nước mưa, nước thải.

Đoàn kiểm tra kết luận Công ty không có đường ống xả thải ngầm như thông tin bà Lê Thị Tình đã phản ánh trên báo chí; không phát hiện đường ống thu gom, xả nước thải nào khác ngoài bản vẽ thiết kế.

Hệ thống xử lý nước thải đã được xây lắp theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt và cấp phép.

Việc xả nước thải của Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai theo dõi, giám sát thông qua hệ thống quan trắc tự động và camera giám sát.

[Đồng Nai: Công ty AB Mauri tạm dừng sản xuất khắc phục môi trường]

Tuy vậy, Công ty còn một số tồn tại như chưa hoàn thiện đồng bộ việc đánh dấu kí hiệu các đường ống thoát nước mưa, nước thải trong và ngoài nhà máy để minh bạch và công khai thông tin về chức năng của đường ống ngay tại hiện trường để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát; chưa có cơ chế theo dõi, giám sát tại khu vực van chặn trên cống thoát nước mưa khi có sự cố nước thải chảy lẫn vào hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy xử lý nước thải RO; chưa cập nhật hoàn thiện phương án/kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, đặc biệt là các sự cố môi trường có tính chất đặc thù với loại hình sản xuất của nhà máy; vẫn còn một số ít khu vực chưa thu gom triệt để mùi hôi phát sinh từ một số công đoạn trong hệ thống xử lý chất thải.

Hệ thống quan trắc tự động nước thải đã được đầu tư nâng cấp, được kết nối và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, nhưng chưa hoàn thành hồ sơ liên quan đến hệ thống này theo quy định tại Khoản 5 Điều 50 Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Môi trường yêu cầu Công ty trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký Kết luận kiểm tra, khẩn trương, nghiêm túc hoàn tất việc đánh dấu kí hiệu đồng bộ các đường ống thoát nước mưa, nước thải trong, ngoài nhà máy để minh bạch và công khai thông tin về chức năng của đường ống ngay tại hiện trường để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát; lập phương án giám sát khu vực van xả sự cố môi trường khi nước thải chảy tràn vào hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy xử lý nước thải RO (bằng camera giám sát....), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thống nhất trước khi triển khai; cập nhật, hoàn thiện phương án/kế hoạch ứng phó sự cố môi trường trong hoạt động sản xuất và bảo vệ môi trường, nhất là đối với nước thải và mùi hôi, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát, cải tiến hệ thống thu gom mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý chất thải nhằm thu gom, xử lý triệt để mùi hôi để không gây ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng dân cư khu vực xung quanh; có phương án/kế hoạch rút ngắn thời gian xử lý lượng bùn thải tại 2 bồn chứa tại nhà máy xử lý nước thải RO; tiếp tục đào tạo, tập huấn nhằm tăng cường năng lực của các cán bộ, công nhân viên quản lý môi trường nói chung, cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải nói riêng.

Các nhà cung cấp dịch vụ xử lý mới, các phương pháp xử lý khác phải được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có ý kiến thống nhất trước khi thực hiện. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường; phương án giám sát khí thải tại hệ thống xử lý mùi tập trung để đánh giá hiệu quả khử mùi, gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường xem xét; thực hiện đầy đủ các bước thủ tục, hồ sơ cần thiết cho việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành; hoàn thiện các hồ sơ liên quan hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải theo quy định gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Công ty phải tăng cường các giải pháp, hình thức công khai thông tin về tình hình bảo vệ môi trường của Nhà máy cho cộng đồng dân cư theo quy định.

Trong quá trình hoạt động, Công ty phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thu gom và xử lý triệt để các loại nước thải, mùi hôi phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi xả ra ngoài môi trường; thực hiện đúng các quy định về giám sát môi trường định kỳ và vận hành đúng quy trình các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường./.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)