Quang cảnh lễ ký. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Ngày 6/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) tổ chức ký kết hợp tác xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và VNPT tiếp tục duy trì và triển khai hệ thống, dịch vụ viễn thông-công nghệ thông tin của VNPT đã triển khai trong giai đoạn 2014-2018, đặc biệt các dịch vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.

VNPT hỗ trợ Ủy ban Nhân dân thành phố sử dụng chung hạ tầng cống bể ngầm hiện có để triển khai các hệ thống thông tin, phục vụ xây dựng thành phố thông minh.

VNPT bố trí nguồn lực cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, triển khai các ứng dụng hệ thống thông minh trong lĩnh vực giao thông, an ninh công cộng, du lịch, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp... không trùng lắp với các nội dung, chương trình, dự án Ủy ban Nhân dân thành phố đã, đang triển khai.

[Phú Quốc chính thức khai thác ứng dụng thành phố thông minh]

VNPT sẽ làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố Đà Nẵng để khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể (cả phạm vi, giải pháp, kinh phí đầu tư và lộ trình thực hiện...) để trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, triển khai theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT, cho biết VNPT cam kết thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc VNPT thực hiện các nội dung hợp tác, phối hợp với các đơn vị của thành phố Đà Nẵng để xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác.

VNPT sẽ tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ cho thành phố Đà Nẵng khi hoàn thành xây dựng các ứng dụng trong các lĩnh vực được chọn để thành phố tự chủ trong việc vận hành, phát triển giai đoạn tiếp theo. VNPT hỗ trợ thành phố Đà Nẵng tổ chức các hội thảo, làm việc với các tổ chức trong triển khai xây dựng thành phố thông minh...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết việc hợp tác xây dựng thành phố thông minh nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội cũng như xây dựng đô thị thông minh mang tính bền vững. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị VNPT đề ra lộ trình cụ thể, khả thi trong phát triển thành phố thông minh, đem lại hiệu quả ứng dụng cao hơn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT tiến hành công tác khảo sát, phân tích hiện trạng nghiệp vụ của thành phố Đà Nẵng trong phạm vi các lĩnh vực hợp tác; thẩm định, phê duyệt kế hoạch/đề án để triển khai các nội dung cụ thể trong khuôn khổ hợp tác, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt; phối hợp triển khai thực hiện.

Thành phố tạo điều kiện thuận lợi để VNPT đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, mở rộng các ứng dụng, dịch vụ trên địa bàn thành phố theo quy định hiện hành.../.