Lai Chau tang cuong quan ly chat thai tu F0 dieu tri tai nha hinh anh 1Một gia đình có thành viên mắc F0 nhận túi đựng chất thải y tế từ thành viên tổ COVID cộng đồng. (Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương, đơn vị phân loại chất thải của F0 đang được quản lý tại nhà.

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0 đang được quản lý tại nhà, gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ, khẩu trang; trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ được coi là chất thải lây nhiễm và phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi, bên ngoài túi, thùng đựng chất thải có chữ “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2.”

Các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực khác của nhà có F0 thực hiện phân loại để đưa đi xử lý theo quy định.

[Dịch COVID-19: Quản lý chặt chất thải từ các F0 điều trị tại nhà]

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai giải pháp vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh đối với các trường hợp F0 đang quản lý tại nhà trên địa bàn; bố trí người thu gom túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm của trường hợp này để đưa đến nơi lưu giữ, chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp do địa phương lựa chọn để xử lý theo quy định.

Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải được buộc kín miệng túi, thùng đựng chất thải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch theo thẩm quyền, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tăng nhanh. Mỗi ngày, địa phương ghi nhận hơn 1.000 ca mắc.

Hiện toàn tỉnh đã tiêm được 790.146 mũi vaccine (trong đó có 603.549 mũi cơ bản, 186.597 mũi bổ sung, nhắc lại). Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 đạt 97,94%, mũi 2 đạt 93,89%, mũi 3 đạt 71,38%./.

Nguyễn Oanh (TTXVN/Vietnam+)