Trước thực trạng tại nhiều địa phương đang xảy ra tình trạng hồ, ao, đầm bị lấn chiếm, san lấp làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động chỉ đạo các sở, ban ngành trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn các lưu vực sông và các tỉnh.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn xảy ra tình trạng nhiều hồ, ao, đầm bị lấn chiếm, san lấp làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ô nhiễm môi trường, giảm hiệu quả trong việc tiêu thoát nước, phòng, chống ngập lụt trong mùa mưa; gây mất an toàn trong việc cung cấp nước cho sinh hoạt và các mục đích sử dụng nước thiết yếu trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước trong mùa khô.

[Cứu hồ Hà Nội để bảo tồn di sản, bảo vệ tương lai]

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành khẩn trương rà soát, lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định của Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012, để tổng hợp, công bố./.

Điều 60 của Luật Tài nguyên nước quy định: Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trong phạm vi địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Hùng Võ (Vietnam+)