Nganh kinh te dan dau ve so ung vien giao su, pho giao su nam 2022 hinh anh 1Trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các ứng viên. (Ảnh: ctu.edu)

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 447 ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Theo đó, Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế có nhiều số lượng nhiều nhất với 59 ứng viên.

Năm 2021, Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế xếp thứ hai về số lượng ứng viên với 56 người, chỉ kèm một ứng viên so với số 57 ứng viên của đơn vị dẫn đầu là Hội đồng Giáo sư ngành y học. Năm 2020, Hội đồng Giáo sư ngành kinh tế có 68 ứng viên, dẫn đầu về số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư, nhiều hơn ngành xếp vị trí thứ hai là ngành y tới 23 ứng viên.

Nganh kinh te dan dau ve so ung vien giao su, pho giao su nam 2022 hinh anh 2Số lượng ứng viên giáo sư, phó giáo sư của các ngành, liên ngành.

Trong năm nay, Hội đồng Giáo sư ngành y học có 53 ứng viên, tiếp theo là Hội đồng Giáo sư liên ngành hóa học-công nghệ thực phẩm với 50 ứng viên.

[Con đường khoa học của vị giáo sư được phong hàm ở tuổi 40]

Có số ứng viên ít nhất là Hội đồng Giáo sư ngành tâm lý học, Hội đồng Giáo sư ngành luyện kim, mỗi hội đồng chỉ có một ứng viên.

Trên cơ sở đề nghị của hội đồng giáo sư cơ sở, hội đồng giáo sư ngành/liên ngành sẽ xét duyệt, lựa chọn các ứng viên đủ tiêu chuẩn để đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét, phê duyệt các ứng viên đủ tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư./.

Hà An (Vietnam+)