Nha lanh dao Kim Jong-un cam ket san sang dam bao an ninh va hoa binh hinh anh 1Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Nguồn: KCNA)

Ngày 6/1, phát biểu tại Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết sẵn sàng đảm bảo an ninh quốc gia và môi trường hòa bình cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong ngày làm việc thứ 2 của Đại hội lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếp tục trình bày báo cáo về hoạt động của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động khóa VII.

Báo cáo có đoạn nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần sẵn sàng bảo vệ an ninh đất nước và an toàn cho người dân, đảm bảo một môi trường hòa bình tạo điều kiện cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách đưa năng lực quốc phòng lên một tầm cao mới và đặt ra các mục tiêu cụ thể để hiện thực hóa kế hoạch này.

[Đại hội lần thứ VIII đảng Lao động Triều Tiên chính thức khai mạc]

Báo cáo còn có nội dung phân tích hoạt động của các lĩnh vực như giao thông, xây dựng cơ bản, viễn thông, thương mại, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, tình hình phát triển các quan hệ đối tác kinh tế với bên ngoài cùng nhiều lĩnh vực quan trọng khác.

Cụ thể, ông Kim Jong-un đã trình bày về các kết quả đã đạt được trong thực hiện kế hoạch 5 năm vừa qua và vạch ra những biện pháp thực tiễn giúp tạo đột phá và phát triển trong từng lĩnh vực trong kế hoạch 5 năm tiếp theo.

Bản báo cáo cũng nêu chi tiết những nhiệm vụ quan trọng giúp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ quốc gia./.

 
Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)