Ngày 11/5, ông Nguyễn Trí Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lâm, Khánh Hòa cho biết sau khi cơ quan chức năng đi khảo sát thực tế, bàn bạc và thống nhất giữa các đơn vị liên quan, huyện đã yêu cầu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa (Minexco) phải đền bù, hỗ trợ cải tạo đất cho 10 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do ô nhiễm từ nhà máy tuyển cát ở xã Cam Thành Bắc, với tổng số tiền là 36,6 triệu đồng.

Theo phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cam Lâm, dựa vào khảo sát thực tế và các văn bản hướng dẫn của Cục Khuyến nông, số diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp do ô nhiễm nhà máy tuyển cát Minexco ở xã Cam Thành Bắc gần 1,7ha lúa.

Những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/sào (1.000m2) để cải tạo đất. Những hộ đã sản xuất vụ lúa năm nay cũng được hỗ trợ tiền cải tạo cộng với tiền 30% năng suất hao hụt theo sản lượng lúa địa phương (khoảng 5tấn/ha). Công ty Minexco cũng đồng ý với mức bồi thường, hỗ trợ này.

Nước thải từ nhà máy tuyển rửa cát thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa (Minexco) có màu trắng sữa, khi thải ra môi trường khiến hàng trăm hộ dân của 4 thôn Tân Phú, Lam Sơn, Suối Cam, Tân Quý thuộc xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm bị ảnh hưởng.

Cuối năm 2011, kênh dẫn nước chính Nam bị hư hỏng hoàn toàn khiến nguồn nước thải không được làm loãng đi, nhà máy bị 30 hộ dân khiếu nại về việc làm ô nhiễm hơn 100ha đất nông nghiệp của xã Cam Thành Bắc./.