Những sự cố đáng chú ý của ngành y tế trong năm 2017

Năm 2017 là một năm khá sóng gió với ngành y tế khi để xảy ra khá nhiều sự cố y khoa. VietnamPlus xin điểm lại những sự cố y khoa đã gây "sóng dư luận" trong năm qua.
Thùy Giang (Vietnam+