OCB da hoan thanh ke hoach kinh doanh nam 2017 chi trong 9 thang hinh anh 1Giao dịch tại OCB. (Nguồn: OCB)

Kết thúc 9 tháng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế là 789 tỷ đồng, đạt 101%. Các chỉ số khác cũng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cả năm cho thấy sự khả quan của OCB trong việc kết thúc thắng lợi năm tài chính 2017, trở thành một trong những ngân hàng về đích sớm nhất của năm.

Theo đó, tính đến 30/9, OCB có tổng tài sản 70.874 tỷ đồng đạt 83% kế hoạch năm, tổng huy động thị trường 1 là 56.339 tỷ đồng đạt 85% kế hoạch, dư nợ đạt 46.843 tỷ đồng hoàn thành 99% kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 2%, đặc biệt lợi nhuận trước thuế của OCB sau 9 tháng đạt 789 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm.

[OCB chia cổ tức 10%, dẫn đầu thị trường tỷ suất sinh lời]

Ngay từ đầu năm, OCB đã tăng tốc kinh doanh với mục tiêu “Chinh phục đỉnh cao”. Với chiến lược kinh doanh rõ ràng và đặt mục tiêu phát triển an toàn bền vững, triển khai hàng loạt các dự án để nâng cao chất lượng dịch vụ, số hóa quy trình và tạo cộng đồng đối tác ưu đãi cho khách hàng…, OCB đã liên tục gặt hái những kết quả tốt ngay từ những tháng đầu năm và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước quý 4 năm 2017.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc OCB nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn còn nhiều mục tiêu cao hơn để đáp ứng tốt hơn những kỳ vọng của các cổ đông và nhà đầu tư, OCB vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc và hoàn thành tốt các chỉ số kinh doanh để tạo thế và lực cho những năm tiếp theo. OCB của 2018 sẽ thực sự khác biệt về mọi mặt.”

Bên cạnh đó, OCB cũng đang triển khai, hoàn thành các dự án chiến lược để chuẩn bị cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của toàn hệ thống phục vụ cho giai đoạn chiến lược 2018-2020, đưa OCB vào tốp các ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

Sau kết quả kinh doanh thể hiện sự “bứt phá thành công” ở năm 2016, OCB đã tạo những tiền đề vững chắc cho việc xây dựng một nền tảng nội lực tốt cho kinh doanh, phục vụ khách hàng và thực hiện lộ trình chiến lược dẫn đầu vào bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam./.
Thúy Hà (Vietnam+)