Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa ra Công văn số 1224/UBND-NV về việc phê bình tập thể lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và ông Phạm Ngọc Hiệp, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai vì để xảy ra sai phạm trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về giáo dục.

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 02/KL-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai ký ngày 5/12/2018, chính quyền huyện này đã quyết định hình thức kỷ luật phê bình đối với tập thể lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai; đồng thời, phê bình sâu sắc cá nhân ông Phạm Ngọc Hiệp, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai, vì đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Cụ thể ông Hiệp đã đồng ý, thống nhất phê duyệt chủ trương cho Trường Mẫu giáo 15-5 huyện Ia Grai được tách lớp theo đề nghị của nhà trường khi chưa thực hiện kiểm tra điều kiện, cơ sở vật chất, sỹ số học sinh thực tế, chưa có phương án bố trí giáo viên phụ trách lớp sau khi tách lớp.

Sai phạm này của ông Hiệp đã tạo điều kiện để Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo 15-5 thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật về giáo dục.

[Gia Lai: Kỷ luật hiệu trưởng và hiệu phó một trường mẫu giáo]

Trước đó, theo tin đã đưa, ngày 24/12/2018, Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai đã ra Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc kỷ luật hình thức cách chức Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo 15-5 đối với bà Nguyễn Thị Phương, điều chuyển làm giáo viên vì đã có hành vi cùng với Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường để xảy ra các sai phạm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục.

Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai cũng đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND, ngày 24/12/2018, Quyết định về việc kỷ luật hình thức giáng chức bà Trần Thị Hoa, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo 15-5, xuống giữ chức Phó Hiệu trưởng vì đã xảy ra các sai phạm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục.

Trách nhiệm trong việc để xảy ra các vi phạm trên thuộc về Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo 15-5 cùng các cá nhân có liên quan; đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định, duyệt và chi trả lương dạy thêm lớp của cán bộ, nhân viên trường Mẫu giáo 15-5.

Trong năm học 2017-2018, Trường Mẫu giáo 15-5 để xảy ra nhiều sai phạm như lập khống danh sách 7 học sinh để tách lớp; chi sai do lập khống hồ sơ, chứng từ hơn 49 triệu đồng; chi sai phạm do kê khai sai trình độ gần 10 triệu đồng; chi sai cho giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật (năm học 2016-2017) gần 3 triệu đồng. Tổng số tiền sai phạm tại Trường Mẫu giáo 15-5 là hơn 62 triệu đồng./.
Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)