[Photo] 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc

73 năm sau Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), toàn Đảng, toàn dân đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần phát triển đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)