[Photo] "Bảo mẫu" của đàn sóc đuôi bông ở công viên Tao Đàn

Bất kể mưa hay nắng, hơn 20 năm nay, có một người phụ nữ nhân hậu đều đặn hàng ngày chuẩn bị thức ăn để nuôi lũ sóc sống trên những tán cây ở công viên Tao Đàn, TP. Hồ Chí Minh.
(Báo Ảnh Việt Nam/Vietnam+)