[Photo] 'Biển người' tìm về đền Trần trước giờ khai ấn

Từ khoảng 20 giờ ngày 18/2, tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch, biển người đã đổ xô về đền Trần thắp hương dâng lễ chờ đến giờ khai ấn.
Minh Sơn - Sơn Bách (Vietnam+)