[Photo] Cận cảnh công nghệ làm sạch sông Tô Lịch của Nhật Bản

Sau bốn ngày kể từ khi áp dụng công nghệ làm sạch nano của Nhật Bản, một khúc sông Tô Lịch đã giảm mùi hôi thối và có vẻ sạch hơn.
M.Hiếu - M.Sơn (Vietnam+)