[Photo] Đặc sắc phong tục cưới hỏi của đồng bào Cơ Tu nơi đại ngàn

Nghi thức cưới hỏi của người Cơ Tu là một tập tục thể hiện sự tinh tế và độc đáo của những người con của đại ngàn Trường Sơn.
(TTXVN/Vietnam+)